Tính năng
Tương tác với màn hình bên cạnh để trải nghiệm các tính năng
Tải ứng dụng
Hãy lựa chọn Hệ điều hành tương ứng với điện thoại của bạn để tải ứng dụng BIDV Smart Banking và trải nghiệm các tiện ích ngân hàng hiện đại mọi lúc, mọi nơi.